torsdag 14 juni 2018

Tower of power

är en synnerlig pigg 50-åring. I alla fall om man skall bedöma av nya skivan The soul side of town.

Funkig blås-solu/rnb när den är som bäst. Och när man läser i det medföljande häftet om alla hinder i form av olyckor och sjukdomar som kantat albumets tillblivelse så blir denna latta ännu mer magisk.

Johan E. Skoglund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar