fredag 14 mars 2014

Det är alltid lika intressant...

...att få träffa folk som berättar om något man inte hade en aning om, får lära sig mer om och sedan får skriva om. Ett sådant spännande möte skedde igår vilket har utmynnat i en text för framtida publicering.

Johan E. Skoglund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar