fredag 24 april 2015

Cykla och skriva

Det var dags att ta fram cykeln ur vinterförvaringen förra veckan. Varje år förvånas jag av att det bara är att cykla på efter flera månaders bortavaro. Alltså att kroppen fortfarande vet hur man gör. Det bara finns där, helt automatiskt reflexmässigt. Samma sak är det med skrivande.

Slår man sig ned för att författa en text så bara kommer det och flyter på. Sådant är skönt.

Johan E. Skoglund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar