Arvo Pärts körlyrik är ljuvligt vacker. Monica Wasberg introducerar hans tonspråk som minimalistisk. Och så är det. Hans kompositioner innehåller inga skira utsmyckningar eller annat som stör musikens egen inre själ. Det är rakt och pang på. Lika ärliga och nakna som de religiösa texterna han tonsatt.
Morningstar, Tribute to Ceasar, NuncDimittisoch Da pacemdomineär fyra Pärt-pärlor som kammarkören och Monica förvaltar väl. Det bjuds på gåshudsframkallande stämsång där stämmorna bidrar till den reflektiva och meditativa stämningen som råder i domkyrkan under hela konserten.
Även att konsertens alla körverk är helt a capella gör också sitt. Här finns ingen orgel, piano eller orkester att luta sig mot. Kören har bara sig själv som skyddsnät och det räcker gott och väl i dessa triumfatoriska tolkningar.
Ett extra plus är att de svenska texterna finns tryckta i programbladet vilket gör det ännu mer trevligare och intressantare att som publik följa med i de som sjungs.
Efter Pärt så dags för Monica Wasberg att sätta sig vid den lilla orgeln och spela Leon BoellmannsPriere a Notre Dame. Ett lugnt, ljust och varmt, vackert litet stycke som är en prefekt kontrast och brygga mellan de något kargare körklangerna som omsluter det.
Frank Martins Mässa för dubbelkör innebär att kören får ändra på sin uppställning jämfört med Pärt, så det blir två körer av en. Mässan följer det traditionella mönstret i fem satser med Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus och ett avslutande AgnusDei.
Här får vi återigen prov på varför klassisk körmusik skall upplevas live i en lokal med den akustik som Luleå domkyrka har. Alla nyanser och stämmor hörs på ett helt annat sätt än vad den bästa inspelning i världen kan åstadkomma.
Monica Wasberg och Luleå Kammarkör har ännu en gång skämt bort sin publik med en underbar sångupplevelse. Det tackar vi ödmjukast för.