torsdag 19 oktober 2017

En klassikser är alltid en klassiker!

Det är kul att Sven-Bertil Taube fortsätter sitt givande sammarbete med Peter Nordahl på en tredje skiva efter de två homagerna, nu med pappa Everts sånger. Men när han säger i en intervju att han inte trodde att det gick att göra något nytt med faders visskatt håller jag inte med honom.  En klassikser är alltid en klassiker.  Benny Andersson menade en gång att det borde ges ut en ny skiva med Taubetolkningar varje år. Jag är benägen att hålla med honom.

Johan E. Skoglund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar